قراردادهای CFD روی کالاهای آتی


ابزارهای این گروه اجازۀ سرمایه گذاری روی نوسانات قیمتی کالا از طریق سلف های نقد را می دهد.

تعدادی قرارداد CFD روی نزدیک ترین قراردادهای آتی روی هر کالا فراهم می شوند. تاریخ شروع معامله، پایان معامله و وضعیت کنونی برای هر CFD ذکر می شوند. سه وضعیت وجود دارند که عبارتند از:

 • معامله - فرصتی برای انجام معاملات و ثبت دستورها بدون هیچ گونه محدودیت (در خلال روزهای کاری).
 • فقط خاتمه - فقط خاتمۀ معاملات از پیش باز شده (معمولاً دو روز قبل از تاریخ پایان معامله تنظیم می شود).
 • بسته - معاملات هنوز باز نشده است و یا تاریخ پایان معامله فرارسیده است. بعد از 42 روز پس از تاریخ پایان معامله قراردادهای CFD روی معاملات آتی از لیست ابزارها حذف خواهند شد.

معاملۀ چنین CFD در حین روزهای معاملاتی سلف ها انجام می شود. تاریخ پایان معاملۀ هر CFD بر اساس نقدینگی قرارداد آتی و آغاز دورۀ زمانی تحویل پیش از انقضای قرارداد آتی تنظیم می شود. نمادهای ابزارهای این گروه با #F- شروع می شوند.

شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید.
با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد
لطفاً نوع حساب در پلتفرم MetaTrader 4 را انتخاب کنید
trading platform metatrader 4
Standard
Micro
Demo
انتخاب همه
 • رده

   • CATEGORY_CFD_ETF
   • کشاورزی
   • انرژی
   • ابزارهای طلایی
   • فلزات
   • ترکیبی
ابزار اسپرد
به پیپ
فاصلۀ دستور
به پیپ
سوآپ
(خرید/فروش)
USD در 1 لات

حداقل
تغییر قیمت
اندازه قرارداد / لات مارجین در % شروع معامله / پایان معامله وضعیت
فلزات
مس
#F-HGK7 50 100 - / - USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
23.11.2016
26.04.2017
مُغلق
#F-HGN7 50 100 -5.27 / -1.19 USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
تجارت
#F-HGU7 100 -5.29 / -1.19 USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
24.04.2017
29.08.2017
تجارت
انرژی
گاز طبیعی
#F-NGJ7 20 40 - / - USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
24.01.2017
28.03.2017
مُغلق
#F-NGK7 20 40 - / - USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
21.02.2017
25.04.2017
مُغلق
#F-NGM7 20 40 -2.66 / -0.60 USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
24.03.2017
25.05.2017
تجارت
#F-NGN7 20 40 -2.72 / -0.61 USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
21.04.2017
27.06.2017
تجارت
ﻧﻔﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
#F-HOJ7 40 80 - / - USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
26.01.2017
30.03.2017
مُغلق
#F-HOK7 40 80 - / - USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
23.02.2017
27.04.2017
مُغلق
#F-HOM7 40 80 -5.20 / -1.18 USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
28.03.2017
30.05.2017
تجارت
#F-HON7 80 -5.23 / -1.18 USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
25.04.2017
29.06.2017
تجارت
نفت BRENT
#F-BRNK7 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
26.01.2017
30.03.2017
مُغلق
#F-BRNM7 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
23.02.2017
27.04.2017
مُغلق
#F-BRNN7 6 12 -4.26 / -0.96 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
28.03.2017
30.05.2017
تجارت
#F-BRNQ7 12 -4.29 / -0.97 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
25.04.2017
29.06.2017
تجارت
نفت WTI
#F-CLJ7 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
17.01.2017
20.03.2017
مُغلق
#F-CLK7 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
15.02.2017
19.04.2017
مُغلق
#F-CLM7 6 12 -4.03 / -0.91 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
16.03.2017
19.05.2017
تجارت
#F-CLN7 6 12 -4.06 / -0.92 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
17.04.2017
19.06.2017
تجارت
کشاورزی
شکر
#F-SBK7 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
27.09.2016
27.04.2017
مُغلق
#F-SBN7 6 12 -1.43 / -0.32 USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
23.02.2017
29.06.2017
تجارت
#F-SBV7 12 -1.45 / -0.33 USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
25.04.2017
28.09.2017
تجارت
كاكائو
#F-CCK7 10 20 - / - USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
11.11.2016
13.04.2017
مُغلق
#F-CCN7 10 20 -1.52 / -0.34 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
09.02.2017
15.06.2017
تجارت
#F-CCU7 10 20 -1.52 / -0.34 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
10.04.2017
16.08.2017
تجارت
قهوۀ عربیکا
#F-KCK7 50 100 - / - USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
16.11.2016
18.04.2017
مُغلق
#F-KCN7 50 100 -3.94 / -0.89 USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
14.02.2017
20.06.2017
تجارت
#F-KCU7 50 100 -4.01 / -0.91 USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
13.04.2017
21.08.2017
تجارت
سویا
#F-QBSK7 20 40 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
23.12.2016
26.04.2017
مُغلق
#F-QBSN7 20 40 -3.88 / -0.88 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
تجارت
#F-QBSX7 40 -3.86 / -0.87 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.04.2017
27.10.2017
تجارت
کنجاله سویا
#F-ZMK7 80 160 - / - USD per 1 lot 0.01 100 short tons 2.5 %
23.12.2016
26.04.2017
مُغلق
#F-ZMN7 80 160 -2.55 / -0.58 USD per 1 lot 0.01 100 short tons 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
تجارت
#F-ZMQ7 160 -2.56 / -0.58 USD per 1 lot 0.01 100 short tons 2.5 %
24.04.2017
27.07.2017
تجارت
گندم
#F-ZWK7 20 40 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
23.11.2016
26.04.2017
مُغلق
#F-ZWN7 20 40 -1.76 / -0.40 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
تجارت
#F-ZWU7 40 -1.81 / -0.41 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.04.2017
29.08.2017
تجارت
آب پرتقال
#F-JOK7 40 80 - / - USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
27.12.2016
27.04.2017
مُغلق
#F-JON7 40 80 -1.92 / -0.43 USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
23.02.2017
29.06.2017
تجارت
#F-JOU7 80 -1.89 / -0.43 USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
25.04.2017
30.08.2017
تجارت
جو
#F-ZOK7 30 60 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
23.11.2016
26.04.2017
مُغلق
#F-ZON7 30 60 -0.90 / -0.20 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
تجارت
#F-ZOU7 60 -0.89 / -0.20 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.04.2017
29.08.2017
تجارت
دانه ذرت
#F-ZCK7 10 20 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
23.11.2016
26.04.2017
مُغلق
#F-ZCN7 10 20 -1.49 / -0.34 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
تجارت
#F-ZCU7 20 -1.52 / -0.34 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.04.2017
29.08.2017
تجارت
گاو زنده
#F-LEJ7 200 400 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
29.11.2016
06.04.2017
مُغلق
#F-LEM7 200 400 -3.94 / -0.89 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
31.01.2017
01.06.2017
تجارت
#F-LEQ7 200 400 -3.82 / -0.86 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
04.04.2017
03.08.2017
تجارت
گاو گوشتی
#F-GFH7 200 400 - / - USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
14.11.2016
29.03.2017
مُغلق
#F-GFJ7 200 400 - / - USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
23.01.2017
26.04.2017
مُغلق
#F-GFK7 200 400 -5.71 / -1.29 USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
27.03.2017
24.05.2017
تجارت
#F-GFQ7 400 -5.94 / -1.34 USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
24.04.2017
30.08.2017
تجارت
پنبه
#F-CTK7 30 60 - / - USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
18.11.2016
20.04.2017
مُغلق
#F-CTN7 30 60 -3.15 / -0.71 USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
15.02.2017
22.06.2017
تجارت
#F-CTZ7 30 60 -3.01 / -0.68 USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
18.04.2017
21.11.2017
تجارت
برنج شلتوک
#F-ZRK7 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
23.12.2016
26.04.2017
مُغلق
#F-ZRN7 100 200 -1.54 / -0.35 USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
تجارت
#F-ZRU7 200 -1.58 / -0.36 USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
24.04.2017
29.08.2017
تجارت
گوشت غیر حلال
#F-HEJ7 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
08.12.2016
12.04.2017
مُغلق
#F-HEK7 100 200 -2.17 / -0.49 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
10.02.2017
10.05.2017
تجارت
#F-HEM7 100 200 -2.36 / -0.53 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
10.04.2017
12.06.2017
تجارت
قهوۀ روبوستا
قهوۀ روبوستا
#F-RCK7 6 12 - / - USD per 1 lot 1 10 2.5 %
27.12.2016
27.04.2017
مُغلق
#F-RCN7 6 12 -1.56 / -0.35 USD per 1 lot 1 10 2.5 %
23.02.2017
29.06.2017
تجارت
#F-RCU7 12 -1.57 / -0.35 USD per 1 lot 1 10 2.5 %
25.04.2017
30.08.2017
تجارت

تماس