بررسی بازار


سهام ایالات متحده در روز دوشنبه رشد پیدا کردند و به رشد جهانی ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پیوستند. امانوئل ماکرون در اولین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پیشتاز شد تا هراس های ناشی از تک تازی مارین لوپن که به نامزد بدبین به یورو مشهور است کاهش پیدا کنند. دلار ضعیف شد چراکه تقاضا برای دارائی های ایمن کاهش یافت ضمن اینکه خوش بینی ها به یورو تجدید شدند. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.8% ریزش به 99.045 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones average) با 1.1% رشد به 20763.89 واحد رسید که تحت تاثیر رشد 3.5درصدی ارزش سهام JP Morgan و رشد 2.9درصدی ارزش سهام Goldman Sachs رخ داد. شاخص S&P 500 با 1.1% رشد به 2374.15 واحد رسید که تحت تاثیر رشد سهام بخش های صنعت، فن آوری و مالی رخ داد ضمن اینکه 9 بخش از 11 بخش اصلی این شاخص ثبت رکورد صعودی کردند. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 1.2% رشد در رکورد 5983.82 واحد بسته شد.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه با ریزش بسته شدند چراکه سهام انرژی افت داشتند که به دلیل کاهش قیمت نفت رخ داد. استیون منوشین، خزانه دار ایالات متحده، گفت که ترامپ "قطعاً" تلاش نمی کند که دلار را ساکت کند. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% رشد در 99.801 واحد بسته شد. شاخص S&P 500 با 0.2% ریزش در 2338.17 واحد بسته شد که به دلیل سقوط 1.4درصدی ارزش سهام بخش انرژی است ضمن اینکه هفت بخش از یازده بخش اصلی این شاخص در قرمز بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.6% افت به 20404.49 واحد رسید. این شاخص تحت فشار سقوط 5درصدی ارزش سهام IBM قرار داشت چراکه این شرکت گزارش داد که افت سودش دو رقمی شده است. اما شاخص نزدک (Nasdaq ) با 0.2% رشد به 5863.03 واحد رسید.

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه با ریزش بسته شدند چراکه گزارش های درآمدی تعدادی از شرکت های مهم ضعیف تر از حد انتظار منتشر شدند. کاهش ارزش دلار ادامه پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.8% ریزش به 99.507 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.6% ریزش به 20523.28 واحد رسید که به دلیل افت 4.7درصدی سهام شرکت Goldman Sachs و افت 3.1درصدی ارزش سهام Johnson & Johnson رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.3% افت به 2342.19 واحد رسید که به دلیل افت سهام بخش های انرژی و بهداشت و درمان رخ داد. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.1% ریزش به 5849.47 واحد رسید.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز دوشنبه رشد کردند و پس از تعطیلات عید پاک به سه روز معاملاتی با حجم کم پایان دادند. دلار افت ارزش پیدا کرد چراکه کندی فعالیت تولید در ایالت نیویورک بر دلار فشار وارد کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% ریزش به 100.293 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones ) با 0.9% رشد به 20636.92 واحد رسید که تحت تاثیر رشد سهام شرکت های Boeing و JP Morgan رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.9% رشد به 2349.01 واحد رسید که تحت تاثیر رشد سهام بخش های املاک و مالی بود همۀ بازده بخش اصلی این شاخص ثبت رکورد رشد کردند. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.9% رشد به 5856.79 واحد رسید.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه ریزش داشتند چراکه ضریب اطمینان سرمایه گذاران تحت تاثیر طولانی شدن تنش های جغرافیایی سیاسی قرار گرفت. دلار به ضعیف شدن ادامه داد چراکه دونالد ترامپ گفت که دلار در حال قوی تر شدن است که فشار روی دلار را افزایش داد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر ارزهای اصلی با 0.6% ریزش به 100.127 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.4% ریزش به 2344.93 واحد رسید که تحت تاثیر سهام بخش های صنعت و مواد رخ داد ضمن اینکه هفت بخش از یازده بخش اصلی این شاخص در قرمز بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.3% ریزش به 20591.86 واحد رسید که تحت تاثیر ریزش سهام شرکت های بوئینگ و کاترپیلار رخ داد. شاخص نزدک (Nasdaq Nasdaq) با 0.5% ریزش به 5836.16 واحد رسید.

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه افت کردند چراکه سرمایه گذاران از دارائی های پرریسک فاصله گرفتند که به دلیل عدم وجود راه حل برای افزایش تنش جغرافیای سیاسی پیرامون سوریه و کرۀ شمالی رخ داد. ضعف دلار ادامه پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% ریزش به 100.706 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با کمتر از 0.1% ریزش به 20651.44 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.1% ریزش به 2353.78 واحد رسید که به دلیل افت سهام مالی و فن آوری رخ داد. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.2% ریزش به 5866.77 واحد رسید.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز دوشنبه با اندکی رشد بسته شدند که به دلیل سهام انرژی بود چراکه سرمایه گذاران در آستانۀ فصل انتشار گزارش های درآمدی شرکت ها از انجام معاملات بزرگ خودداری می کنند. ارزش دلار پس از یک افزایش کاهش یافت که به دنبال افزایش تنش های جغرافیای سیاسی به بدنبال حملۀ نظامی آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه رخ داد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 101.014 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones average) با 1.92 واحد رشد به 20658.02 واحد رسید و ریزش های اولیه را جبران کرد که تحت تاثیر سهام شرکت های Caterpillar و Traverels رخ داد. شاخص S&P 500 با 1.62 واحد رشد به 2357.16 واحد رسید که به دلیل رشد 0.8درصدی سهام بخش انرژی و رشد 0.7درصدی سهام بخش املاک رخ داد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite ) با 3.11 واحد رشد به 5880.93 واحد رسید.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه ریزش داشتند که پس از انتشار صورتجلسۀ نشست ماه مارس فدرال ریزرو که حامی نرخ بهره بود رخ داد. دلار تقویت شد چراکه این صورتجلسه نشان داد که فدرال ریزرو قصد دارد در طی سال جاری میلادی ترازنامۀ 4.5 تریلیون دلاری اش را کاهش دهد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.02% رشد در 100.516 واحد بسته شد. شاخص S&P 500 با 0.3% ریزش به 2352.92 واحد رسید که تحت تاثیر سهام بخش های مخابرات و مالی رخ داد بطوریکه 9 بخش از 11 بخش اصلی این شاخص در قرمز بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.2% افت در 20648.15 واحد بسته شد که تحت فشار سهام شرکت های JP Morgan و Cisco قرار داشت. شاخص نزدک (Nasdaq ) با 0.6% ریزش در 5864.48 واحد بسته شد.

شاخص های سهام ایالات متحده رشد کردند که تحت تاثیر سهام بخش انرژی رخ داد. دلار تغییری نداشت. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با اندکی تغییر در 100.491 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.2% رشد به 20689.24 واحد رسید که تحت تاثیر سهام شرکت کاترپیلار رخ داد. شاخص S&P 500 با کمتر از 0.1% رشد به 2360.16 واحد رسید که تحت تاثیر سهام بخش های انرژی و مواد رخ داد. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با کمتر از 0.1% رشد به 5898.61 واحد رسید.

بازار سهام ایالات متحده در روز دوشنبه با ریزش بسته شدند چراکه فروش خودرو تا نزدیک پایین ترین سطح طی سه سال اخیر کاهش یافت. دلار تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.05% رشد به 100.49 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones ) با کمتر از 0.1% ریزش به 20650.2 واحد رسید و ریزش های ابتدایی را جبران کرد که تحت تاثیر ارزش سهام شرکت های DuPont و American Expres رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.2% افت به 2357.71 واحد رسید ضمن اینکه بخش های مواد و کالاهای مصرفی احتیاطی پیشتاز ریزش بودند و 7 بخش از 11 بخش اصلی این شاخص در قرمز بسته شدند. شاخص نزدک (Nasdaq ) با 0.3% ریزش به 5894.68 واحد رسید.