اخبار شرکت


به دلیل تعطیلات رسمی در ژاپن از تاریخ 02 تا 05 ماه مه 2017 (02 - 05 May)، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر کرده اند (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی در InterContinental Hotels Group PLC (کسب و کار هتلداری)، معامله در قراردادهای CFD در سهام #L-IHG در تاریخ 08.05.2017 متوقف خواهد شد. همۀ معاملات باز در #L-IHG بطور خودکار در قیمت بسته شدن بازار در 05.05.2017 بسته می شوند. معامله پس از رویدادها مجدداً از سر گرفته خواهد شد.

به دلیل تعطیلات رسمی در چندین کشور از اول ماه مه تا سوم ماه مه 2017 (May 1 – May 3, 2017)، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر کرده اند (CET):

به دلیل تعطیلی رسمی در استرالیا (روز آنزاک) زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی در شرکت Bank COMM (بانک بازرگانی بزرگ در چین) معامله در قراردادهای CFD سهام در #H-3328 در تاریخ 25.04.2017 متوقف خواهد بود. همۀ معاملات باز در #H-3328 در تاریخ 24.04.2017 بطور خودکار در قیمت بسته شدن بازار بسته خواهند شد. معامله از سر گرفته خواهد شد.

به دلیل رویدادهای شرکتی در شرکت BELLE INT’L (یک شرکت بزرگ تولید، توزیع و فروش کفش)، معاملۀ قراردادهای CFD سهام در #H-1880 از تاریخ 18.04.2017 تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد.

به مناسبت عید پاک در تاریخ های 14 و 17 آوریل 2017 زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده اند (CET):


به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در استرالیا از 03 آوریل 2017 زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر خواهند کرد (CET):

به دلیل انتقال به زمان تابستانی در اروپا از 27 مارس 2017 زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):


به دلیل تعطیلی رسمی در ژاپن به مناسبت روز اعتدال بهاری در تاریخ 20 مارس 2017، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر می کند (CET):